Golfová patovací akademie Davidův mlýn

Patování je jednou z nejdůležitějších součástí golfové hry na golfových hřištích. Na úplném hřišti hráč používá až 14 holí. Na patování postačí hůl zvaná patr.

Etiketa a pravidla hry

  1. Zájemce o golfovou hru si zapůjčí hůl-patr a míč. Hráč rovněž obdrží skorekartu s údaji o jednotlivých jamkovištích a zde také zapisuje svůj výsledek.
  2. Pro hru stačí běžné sportovní oblečení a lehká sportovní obuv.
  3. Hra vyžaduje soustředění a proto neobtěžujte hlukem ostatní soutěžící.
  4. Při hře není dovoleno kouřit.
  5. Hrát je možno jednotlivě nebo ve skupině maximálně tří hráčů.
  6. Před zahájením hry si každý hráč označí míč svoji značkou, oznámí to svému případnému soupeři a popřejí si vzájemně pěknou hru.
  7. Na začátku, každého z celkového počtu 18 jamkovišť, hráč umístí svůj míč na úrovni označení jednotlivých jamek. Jamky se hrají v označeném pořadí 1 až 18.
  8. Lehkými údery patrem se hráč snaží koulením dopravit míč do jamky označené praporkem. Při úderu záleží na zvolení správného směru /někdy dráhu míče je nutno tvarovat s využitím sklonů povrchu/ a síly úderu.
  9. Při úniku míče mimo umělý povrch jamkoviště je hráč povinen umísti míč na své původní místo a přičíst si ke svému výsledku jednu trestnou ránu.
  10. Hráči-soupeři si během hry odsouhlasují počet zahraných úderů. Po ukončení hry si zapsaný počet úderů a jejich součet hráči potvrdí podpisy a poděkují si za hru. Vítězem se stává hráč s nejnižším počtem ran.